Kadaster (Topografische Dienst)

Reijers kaartproducties is al vele jaren specialist en Value Added Reseller van alle raster- en vectorbestanden van het Kadaster. De data lenen zich bij uitstek voor toepassingen waarbij aan het 'buitengebied' hoge eisen worden gesteld. Indien bodemsoort en bodemgebruik, een hoge mate van detaillering en een perfecte passing in het Rijksdriehoeksnet voor uw kaart van belang is, dan is dit de enig juiste kaartbron.
 
REIJERS KAARTPRODUCTIES ZET DE WERELD OP DE KAART • (0413) 36 29 71 • INFO@RSKP.NL