MapCreator

Stads- en streekkaarten vanuit geografische database. Een actuele en heldere kaart is voor velen
een onmisbaar hulpmiddel. Zeker wanneer de kaart op moderne wijze wordt samengesteld en geproduceerd. Met behulp van de MapCreator programmatuur MapDefine, MapDesign en Mapindex
zijn we in staat uiterst actuele kaarten te leveren vanuit een online database met de volgende eigenschappen: Diverse schalen en uitvoeringen leverbaar Inhoud, vorm en uitvoering naar wens aan te passen Productie uit online (2012) geografische database dus uiterst actueel
Inzetbaar voor standaard, kom-, stads-, streek- en landkaarten Leverbaar met straatnaam- of plaatsnamenregister    » lees meer
 
REIJERS KAARTPRODUCTIES ZET DE WERELD OP DE KAART • (0413) 36 29 71 • INFO@RSKP.NL